När bör man använda digitaltryck?

Digitaltryck är, till skillnad från offsettryck, tryck då man för över materialet direkt från det digitala mediet (t.ex. datorn) till pappret, lite förenklat kan man säga att man skriver ut boken istället för att trycka den med hjälp av tryckplåtar, som ju fallet är vid offsettryck. Digitaltrycket har också blivit mer och mer populärt när det kommer till att trycka böcker, i alla fall vid mindre upplagor.

Och det är just vid mindre upplagor som man bör använda sig av digitaltryck. Det går inte att säga exakt var gränsen går, men rent ekonomiskt sett brukar det bli billigare med offsettryck om du kommer upp i 300-500 exemplar (detta beror dock på en rad faktorer, så kolla alltid vad som är billigast när du ska ge ut din bok). Prisfördelen vid mindre upplagor gör att digitaltrycket blir överlägset.

Nuförtiden är också skillnaden i kvalitet mellan digitaltryck och offsettryck så pass försumbar att vi rekommenderar att du enbart kollar på priset. Är det billigare att trycka digitalt, tryck digitalt. Är det billigare med offset, tryck offset. Om det kostar ungefär lika mycket? Ja, då väljer vi trots allt offsettrycket. Men som sagt, skillnaderna i kvalitet är så pass små att det egentligen inte finns någon större anledning till att välja offset om det inte är billigare än digitaltryck.

 

admin

 

One thought on “När bör man använda digitaltryck?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>