Vikten av textbearbetning och korrekturläsning

För att göra din bok så framgångsrik som möjligt och nå ut till maximalt antal läsare bör du se till att den håller hög kvalitet, språkligt såväl som innehållsmässigt. Efter att ha arbetat med texten en längre tid är det lätt att uppnå ett visst mått av blindhet för den och missa eventuella språkliga felaktigheter och felformuleringar, därför är det värt att betona vikten av korrekturläsning och lektörstjänst. Något som är extra viktigt för dig om du ger ut din egen bok och den inte genomgår alla textkontroller ett förlag genomför.

Det är alltid bra att låta utomstående läsa din text men ibland behöver man en erfaren blick för att upptäcka småfel som kan vara kritiska för textens kvalitet. Professionella korrekturläsare och lektörer kan snabbt och effektivt hjälpa dig att optimera din text.

De flesta korrekturläsare har tidigare vana och erfarenhet av korrekturläsning för tidningar eller förlag. De går effektivt igenom din text och markerar språkliga felaktigheter som stavfel, särskrivningar, fel i interpunktion och grammatik. Korrekturläsare ägnar sig dock inte åt att förenkla svårförståeliga meningar eller klargöra samband i texten.

Lektörstjänst ger dig ett omfattande professionellt och pålitligt omdöme om din text med fokus på innehållets form och flöde. Majoriteten av aktiva lektörer är yrkesverksamma författare med erfarenhet av lektörsarbete vid förlag eller redaktioner. Efter att lektören läst och gått igenom din text får du ett utförligt omdöme liknande en recension om manusets innehåll och form. Lektören ger dig konkreta råd om ändringar i de fall det anses behövas och belyser sina synpunkter med exempel och citat ifrån din text.

Det tar längre tid att få ett lektörsutlåtande än en korrekturläsning då arbetet är av mer analytisk art.

 

admin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>